การจัดส่งสินค้า

การจัดส่ง

1. ) ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการยืนยันการชำระเงิน ก่อน 10.00 น. และได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดยจะจัดส่งให้ผู้ใช้บริการในวันทำการถัดไป
2. ) ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ) เมื่อทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งหมายเลขพัสดุ (Tracking No.)ให้ผู้ใช้บริการ ทราบทาง SMS หรือ E-mail
4. ) ระยะเวลาการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีการจัดส่งเป็นระยะเวลาประมาณการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการจัดส่งของผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ แต่หากมีความล่าช้าเกินกว่า 7 วันทำการ นับจาก วันที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นผู้ติดตามกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแทนผู้ใช้บริการ
5. ) ทางบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

ติดตามสินค้า

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ