แจ้งการโอนเงิน สำหรับการชำระผ่านการโอนทางธนาคาร

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า และทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้ซื้อจำเป็นต้องทำการแจ้งการโอนเงินเพื่อให้ทางร้านค้าทราบ เพื่อให้ทางร้านค้าทำการตรวจสอบยอดเงินและทำการจัดส่งสินค้า