ศูนย์ช่วยเหลือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทำขึ้นโดย บริษัท SiriPee ประกอบด้วยหน่วยงานที่ระบุไว้ในลิส (โดยเรียกว่า “Siripee” “เรา” “พวกเรา” “Nano enzyme ball”) โดยจะคลอบคลุมเว็บไซต์ทั้งหมดของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์และงานบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดของนโยบายเป็นไปตามบทสรุปฉบับนี้ และนี่ถือเป็นเอกสารทางกฏหมายอย่างแท้จริง

ความมุ่งมั่นในความเป็นส่วนตัวของเรา ทางเราไม่เคยคิดที่จะทำเงินจากการส่งข้อมูลของท่านให้บุคคลที่สามเพื่อทำการโฆษณา และเราจะไม่มีวันทำแบบนั้น นี่เป็นแนนวปฎิบัตรของเรามานานกว่า 10 ปี และเราจะรักษาความเป็นมืออาชีพของเราอย่างมุ่งมั่น โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากท่าน เราจะทำอะไรกับข้อมูลนั้นบ้าง และอะไรที่ท่านสามารถทำได้


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แสดงไว้ในทุกเว็บไซต์ของ Siripee รวมถึงเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ได้รับการดูแลจาก Siripee และในตลาดออนไลน์ของเรา และในช่องทางตลาดออนไลน์ของคู่ค้าหรือบุคคลที่สามของ Siripee . นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ถูกใช้ใน เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราที่แยกใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านเชื่อว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือแจ้งเมื่อประสงค์จะลบข้อมูลส่วนตัวออกจากบล็อก หรือ ฟอรั่มของเรา เราจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือเราได้ทำการขายกิจการ

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.